Now showing items 1-1 of 1

    • Genomic analysis of the domestication and post-Spanish conquest evolution of the llama and alpaca 

      Fan, Ruiwen; Gu, Zhongru; Guang, Xuanmin; Marín, Juan Carlos; Varas, Valeria; González Pérez, Benito; Wheeler, Jane C.; Hu, Yafei; Li, Elri; Sun, Xiaohui; Yang, Xukui; Zhang, Chi; Gao, Wenjun; He, Junping; Munch, Kasper; Corbett-Detig, Russel; Barbato, Mario; Pan, Shengkai; Zhan, Xiangjiang; Bruford, Michael W.; Dong, Changsheng (BMC, 2020)
      Background Despite their regional economic importance and being increasingly reared globally, the origins and evolution of the llama and alpaca remain poorly understood. Here we report reference ...